Utmanare i bostadspolitiken

Ämne/ Utmanare i bostadspolitiken

I början av 1900-talet ökade befolkningen i städerna kraftigt i Sverige, och bristen på bostäder drev kraftigt upp hyrorna. Några stödjande bostadspolitiska insatser från samhällets sida förekom inte på den här tiden. HSB Stockholm bildades 1923 för att förse medlemmarna med billiga och bra bostäder som kunde hållas undan från spekulation.

Under de första åren var kampen främst inriktad mot en bred allmänhet, men vid 1930-talets början kom HSB även att rikta sin upplysningsverksamhet och opinionsbildning mot kommuner, organisationer och företag.

På 1950- och 1960-talen ökade bostadsbristen åter i Sverige. Riksdagen beslöt 1965 att en miljon bostäder skulle byggas fram till och med 1974. Projektet kom i folkmun att kallas för miljonprogrammet.

HSBs största projekt någonsin är tveklöst Turning Torso i Malmö, Nordens högsta byggnad. Tanken var att det inte bara skulle bli snyggt, utan även ergonomiskt och ekologiskt.

För inte så länge sedan
1900

Läs artiklar i ämnet

 • Tanken bakom HSB

  Tanken bakom HSB

  Bostadssituationen i Sverige i början av 1900-talet var svår. Åren 1913–15 genomförde Socialstyrelsen en bostadsräkning. Man konstaterade då att svenskarna var trångbodda, dels på grund av att familjerna hade många barn, dels på grund av att många familjer hade inneboende.

 • Kampen under de första åren

  Kampen under de första åren

  En stor del av HSBs styrelses tid ägnades i början åt opinionsbildning. Från förbundets sida spreds information om HSB-rörelsens allmänna idéer och man försökte sprida kunskap om de resultat man hade uppnått. Föredragshållare skickades från Stockholm.

 • HSB och miljonprogrammet

  HSB och miljonprogrammet

  Under 1950-talet och första delen av 1960-talet var bostadsbristen stor. Trots att Sverige byggde flest bostadshus i världen per tusen invånare, fortsatte bostadsbristen att öka. HSB var tidigt ute med krav på en omfattande översyn av bostadsfrågan.

 • HSB Turning Torso – högst i Norden

  HSB Turning Torso – högst i Norden

  HSB Turning Torso i Malmö har väckt stort intresse internationellt: Discovery Channel gjorde en dokumentär om byggnaden och The Museum of Modern Art i New York har visat Turning Torso som ett av världens 25 mest spännande höghus.