Ulla Lindström – tuff redaktör för Vår bostad

Vissa människor tycks vara gjorda av hårdare virke än andra. En av dem var Ulla Lindström, redaktör för Vår bostad under åren 1937–1946. När hon senare utnämndes till statsråd i Tage Erlanders regering blev hon i pressen utsatt för kritik som på många sätt var jämförbar med vår tids näthat.

Ulla Lindström (Alm) föddes 1909 i ett akademiskt hem. Hennes pappa, Nils Wohlin, var en aktad statistiker och riksdagsman. Ulla Lindström utbildade sig till folkskollärare och arbetade som det i två år innan hon blev redaktör för Sveriges folkskollärarinnors tidning 1933–1934.

1935 gick Vår bostad upp i Hyresgästernas tidning Hus och Härd, och tidningen övergick till det gemensamt ägda Hyresgästernas Förlags AB. Men redan 1937 tog man tillbaka namnet Vår bostad. När redaktionen sedan skulle förstärkas ansåg man att det var nödvändigt att ta in en representant för kvinnorna. I en ledare stod det: "Det har lyckats att för detta uppdrag fästa vid Vår Bostads redaktion en erkänt god kraft inom det sociala verksamhetsområdet, redaktören för 'Lärarinneförbundet' fru Ulla Alm."

Exempel på artiklar som hon skrev under de första åren var "Eget departement åt bostadsfrågan?" (om den bostadssociala utredningen 1933–1947) och "Ansvaret ha kommunerna!".

Ansvar för konsumentfrågor

1946 blev Ulla Lindström ledamot i riksdagens första kammare. Under sina första riksdagsår var hon dessutom sakkunnig i Handelsdepartementet. Ulla Lindström blev 1954 statsråd i Tage Erlanders regering. Hon hade inget eget departement men hade ansvar bland annat för konsumentfrågor, u-landsbistånd och familjepolitik.

Utmålades som pratmoster

Att vara ensamt kvinnligt statsråd medförde att Ulla Lindström utsattes för hård behandling i tidningarna. Hon utmålades som en "pratmoster" som inte kunde hålla tungan i styr och hennes uppträdande skildrades som ett utslag av kvinnlig tanklöshet. Uttryck som användes var exempelvis "hysterisk", "trätlysten", "glapp i käften" eller till och med "sessa med stjärten känslig för ris"! Hon skrev i sin dagbok 1957 att hon blev beklämd över hur olika tidningarna behandlade manliga respektive kvinnliga politiker.

Neg inte för drottningen

I juni 1956 besökte Englands drottning Elizabeth II Sverige. När drottningen landsteg i Stockholm stod Ulla Lindström och flera andra regeringsmedlemmar på kajen och bugade sig artigt. Ulla Lindström ansåg detta vara fullt naturligt och helt enligt svensk etikett. Det gjorde inte den brittiska pressen. Att inte niga för drottningen uppfattades som en grov förolämpning. De svenska tidningarna hakade på drevet, och snart var hela världspressen efter henne samtidigt som hon dränktes i brev. Ulla Lindström skrev i sin dagbok att hon kallades "socialistdjävul, hundfitta och mjölkpiga". I en TV-intervju 1978 kallade Ulla Lindström händelsen löjligt uppblåst och knappast värd att minnas.

Ulla Lindström lämnade 1966 sin post som statsråd på egen begäran. Det var en protest mot att dåvarande finansministern Gunnar Sträng vägrade att höja u-landsbiståndet. När hon lämnade regeringen hade hon varit engagerad i bostads- och konsumentfrågor i över trettio år. Bland annat byggdes bostadsbidragen ut under hennes tid som minister, och det sociala engagemanget präglade hela hennes politikergärning.

 • DA2013-02847-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0529.tif
  Vår bostad, framsida
  Ur HSB Förlags ABs arkiv.
  1940
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02847-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0529.tif
 • DA2013-02848-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0530.tif
  Vår bostad, framsida
  Ur HSB Förlags ABs arkiv.
  1945
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02848-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0530.tif
 • DA2013-02846-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0528.tif
  Vår bostad, framsida
  Ur HSB Förlags ABs arkiv.
  1935
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02846-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0528.tif
 • DA2013-03450-Ulla_lindstrom.jpg
  Ulla Lindström
  Ulla Lindström var svensk delegat i FN mellan 1947-1966.
  1947
  Kreatör: Unknown
  DA2013-03450-Ulla_lindstrom.jpg
Vår bostad, framsida
1940
Vår bostad, framsida
1945
Vår bostad, framsida
1935
Ulla Lindström
1947

Relaterade artiklar

Bidra till vår historia

Känner du igen någon från bilderna? Har du varit med och byggt eller bott i något av husen? Eller har du något annat du vill dela med dig av som gäller HSB? Hjälp oss att dokumentera vår historia och bidra till vår framtid.