Omsorgen – barnen, fritiden och de äldres boende

Människan ska inte bara bo, hon ska leva också, växa upp, arbeta och åldras. HSB började tidigt att skapa rum för livets olika skeden: barnstugor, fritidsanläggningen Årsta havsbad och särskilda boenden för äldre är några exempel på mjukare värden som HSB intresserade sig för.

Lekstugorna

Redan under pionjärtiden på 1920-talet föddes idén att inrätta lekstugor för barn i HSBs bostäder. Idén framfördes närmast av en av initiativtagarna till HSB, Sven Wallander, som under ett besök i Wien lät sig inspireras av de inrättningar för barn som fanns där. Avgiften i HSBs första lekstuga på Kungsklippan i Stockholm var 60 öre om dagen.

Lekstugorna, som var avsedda för alla barn, fick ett starkt pedagogiskt anslag. Bort skulle den fattigdomsstämpel som präglat tidigare barnkrubbor. Det pedagogiska anslaget förstärktes ytterligare när Alva Myrdal blev föreståndare för det Socialpedagogiska seminariet, som utbildade lekstugornas personal. Också det Socialpedagogiska seminariet var för övrigt ett HSB-initiativ. I 1930-talets pressdebatt kunde lekstugorna omtalas som ett "barnparadis", men kritiska röster fanns också. De flesta var dock positiva, och under 1930-talet inrättades även en barnkoloni vid Årsta havsbad.

Årsta havsbad

Inom ramen för HSB Stockholm inrättades 1929 rekreationsanläggningen Årsta havsbad. Idén var Wallanders. För medlemmarnas nöje och rekreation skulle en fristad för sommarlivet skapas. Medlemmarna kunde arrendera tomt, hyra eller själva bygga en sportstuga. Under tidigt 1930-tal lät man även anlägga ett hotell och en restaurang. Snart var man i gång med ett flertal aktiviteter som "Årstaveckan" som bjöd på körsång, segling, fyrverkerier, uppvisning i simhopp och dragkamp med mera.

På riksplanet fortsatte HSB under 1930-talet att engagera sig i arbetet för en bättre fritid. I till exempel HSB Göteborg förvärvades fastigheten Lunden i Onsala, i syfte att det skulle bli semesterhem för medlemmarna. HSB var också en av organisationerna som grundade Folkrörelsens reseorganisation, Reso. I det framväxande välfärdssamhället var fritiden något att ta på största allvar, liksom frågan om de äldres bostadssituation.

Bostäder för äldre

Redan 1926 bildades HSBs första bostadsförening för äldre, Tennhjärtat. Arkitekt för huset, som uppfördes i Bromma, var Sven Wallander. I Tennhjärtat, som fortfarande är en aktiv bostadsrättsförening i HSB Stockholm, bereddes pensionerade folkskollärarinnor ett hem.

Det första riktiga pensionärshemmet byggdes emellertid i Norrköping och stod färdigt 1941. Uppförandet av pensionärshem ska ses i relation till en socialpolitisk reform från 1939, som syftade till att lösa de äldres bostadssituation. En stor del av pensionärerna bodde vid tiden i både dyra och dåliga bostäder. Genom samarbete med kommunerna engagerades HSB i uppförandet av bättre äldrebostäder. Engagemanget för äldres boende fortsatte under efterkrigstiden, men riktig fart på byggandet blev det först under 1980-talet, då begreppet "Det goda grannskapet" också började användas. Detta blev ett paraplybegrepp för den då framväxande satsningen på föräldrakooperativa daghem, studie- och fritidsverksamhet, hemtjänst och bostadsrättsföreningar för äldre. De mjuka värden som tidigt ställdes i centrum för HSBs intresse har alltså historiskt löpt som en röd tråd genom verksamheten.

 • DA2013-01777-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0425.tif
  Interiör från en HSB-lekstuga
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: Unknown
  DA2013-01777-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0425.tif
 • DA2013-01626-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0268.tif
  Badstranden vid Årsta havsbad
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01626-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0268.tif
 • DA2013-01629-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0271.tif
  Hustyp vid Årsta
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01629-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0271.tif
 • DA2013-01633-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0275.tif
  Hustyp vid Årsta
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01633-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0275.tif
 • DA2013-01610-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0252.tif
  Karta över Årsta havsbad
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01610-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0252.tif
 • DA2013-01611-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0253.tif
  Badstrandsområde vid Årsta
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01611-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0253.tif
 • DA2013-01485-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0115.tif
  Kvarteret Tennsoldaten
  Stockholms Pensionerade Folkskollärarinnors Bostadsförenings fastighet.
  Stockholm
  1920
  Kreatör: Unknown
  DA2013-01485-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0115.tif
 • DA2013-01486-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0116.tif
  Kvarteret Tennsoldaten
  Stockholms Pensionerade Folkskollärarinnors Bostadsförenings fastighet.
  Tennhjärtat 8, Stockholm
  1920
  Kreatör: Unknown
  DA2013-01486-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0116.tif
Interiör från en HSB-lekstuga
Stockholm, 1930-1939
Badstranden vid Årsta havsbad
Stockholm, 1930-1939
Hustyp vid Årsta
Stockholm, 1930-1939
Hustyp vid Årsta
Stockholm, 1930-1939
Karta över Årsta havsbad
Stockholm, 1930-1939
Badstrandsområde vid Årsta
Stockholm, 1930-1939
Kvarteret Tennsoldaten
Stockholm, 1920
Kvarteret Tennsoldaten
Tennhjärtat 8, Stockholm, 1920
Från kyffen till hälsobostäder
1927
Hyresgästernas journalfilm 1929
1929
Omsorgsboende
1900
Tredje åldern
1900

Bidra till vår historia

Känner du igen någon från bilderna? Har du varit med och byggt eller bott i något av husen? Eller har du något annat du vill dela med dig av som gäller HSB? Hjälp oss att dokumentera vår historia och bidra till vår framtid.

 • Gunnar Sjöberg
  2018-11-15
  22:24

  Jornalfilmen om Årsta havsbad

  Var tog den vägen? Vi i samfälligheten i Årsta havsbad har eller hade en länk till den På våran hemsida. Om ni inte skall ha den kvar på er sida undrar vi om vi kunde få en kopia och lägga upp den igen. Den är uppskattad av alla 800 som bor här ute. Årsta-havsbad.se är vår sida