För medlemmarnas bästa

Ämne/ För medlemmarnas bästa

HSB drev redan från 1920-talet en rad byggnads- och bostadstekniska utvecklingsprojekt för att kunna skapa den goda bostaden. Under visst motstånd blev rinnande varmt och kallt vatten standard i HSB-husen, liksom successivt badrum, tvättstugor och moderna kök.

Sopnedkastet är en av de innovationer som HSB gett upphov till. Arbete för mattpiskningsanordningar och färdiglackerade kökssnickerier är ytterligare produkter som HSB varit med om att förfina.

HSB började tidigt att skapa rum för livets olika skeden. Redan 1926 bildades HSBs första bostadsförening för äldre, Tennhjärtat. Inom ramen för HSB Stockholm inrättades 1929 rekreationsanläggningen Årsta havsbad. Medlemmarna kunde arrendera tomt, hyra eller själva bygga en sportstuga.

I början handlade HSBs miljöarbete främst om att förbättra miljön i själva bostaden, men i dag handlar det ofta om ekologi och hållbarhet. På HSBs miljöriksdag 1972 sa Olof Palme att planering för en bättre miljö ytterst måste bygga på människornas vilja och förmåga att gemensamt forma sin framtid.

Hyresgästernas journalfilm 1929
1929

Läs artiklar i ämnet

 • Den goda bostaden

  Den goda bostaden

  Bra och billiga bostäder. Det är ord som ofta förknippas med HSB. Men vad innebär en bra bostad, och hur har den historiskt förändrats? Viktigast för HSB under pionjäråren på 1920-talet var inte med nödvändighet en större bostad.

 • HSB i innovationernas tidevarv

  HSB i innovationernas tidevarv

  HSBs pionjärtid sammanfaller med samtida samhällsövergripande politiska idéer om det så kallade Folkhemmet. 1920-talet var en tid av rörelser på flera plan, socialt, kulturellt, politiskt, tekniskt.

 • Omsorgen – barnen, fritiden och de äldres boende

  Omsorgen – barnen, fritiden och de äldres boende

  Människan ska inte bara bo, hon ska leva också. HSB började tidigt att skapa rum för livets olika skeden, till exempel barnstugor, fritidsanläggningen Årsta havsbad och särskilda boenden för äldre.

 • Hållbarhet och miljö

  Hållbarhet och miljö

  I HSBs program har arbetet för en bättre miljö löpt som en röd tråd sedan starten i mitten av 1920-talet. I början handlade det främst om att förbättra miljön i själva bostaden, medan det i dag ofta handlar om ekologi och hållbarhet.

 • Föreningsverksamheten som kärna

  Föreningsverksamheten som kärna

  Alla som är medlemmar i HSB kan påverka verksamheten i sina respektive bostadsrättsföreningar, antingen genom att engagera sig i styrelserna eller genom att skriva motioner och rösta på årsstämman.